Kontorets åbningstid: Onsdag kl. 16:30 – 18:00 | Tlf.: 4440 4780 post@stegekabelnet.dk

Indkomne forslag:

Bestyrelsen ønsker at rydde op og tilpasse vedtægterne og har en række ændringsforslag.
Du kan se dem via dette link:   Ændringsforslag

__________________________________________________________________________________________