Generalforsamling og referater

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Senest afholdt tirsdag den 23. april 2019

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 hverdages varsel i lokal avis med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år er fremlagt.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter:

1. Valg af dirigent


2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse


3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse


4. Eventuelle forslag


5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår


6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant


7. Valg af revisor og revisorsuppleant


8. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

2019

Referat af generalforsamling                                                                                23. april 2019                                                         Læs/hent

Bestyrelsen beretning                                                                                          23. april 2019                                                          Læs/hent

 

2018

Referat af ekstraordinær generalforsamling                                                       23. maj 2018                                                          Læs/hent

Referat af generalforsamling                                                                                25. april 2018                                                         Læs/hent

Formandens beretning                                                                                         25. april 2018                                                         Læs/hent

2017

Referat af generalforsamling                                                                                25. april 2017                                                         Læs/hent

Formandens beretning                                                                                         25. april 2017                                                         Læs/hent

2016

Referat af generalforsamling                                                                                18. maj 2016                                                           Læs/hent

Formandens beretning                                                                                         18. april 2016                                                          Læs/hent

Regnskab 2016 og budget 2017                                                                                                                                                          Læs/hent

2015

Referat af generalforsamling                                                                                30. marts 2015                                                       Læs/hent

Formandens beretning                                                                                         30. marts 2015                                                       Læs/hent

Kontakt & Åbningstider

Problemer med TV eller Internet-signal

Ring til vores vagttelefon på 40 57 51 76 

© 2018 Stege Kabelnet  |  Designet af Focus agency